Na 9. V dubnu 1927 byli dva italští dělníci Sacco a Vanzetti podruhé odsouzeni k smrti v Bostonu. Tento případ Sacco-Vanzettiho je příkladem politické jurisprudence a nespravedlivého zacházení se spravedlností, jako tomu bylo v případě Dreyfuse ve Francii, Fechenbachu a Hölze v Německu. >> více