Editorial 1930

Prvních deset let Erich Schairer psal týdenní redakční články pro své „Sonntags-Zeitung“, prakticky bez mezer. Teprve v letech 1931 a 1932 se jeho kolega Hermann List dočasně stal redaktorem. >> více

Editorial 1931

Prvních deset let Erich Schairer psal týdenní redakční články pro své „Sonntags-Zeitung“, prakticky bez mezer. Teprve v letech 1931 a 1932 se jeho kolega Hermann List dočasně stal redaktorem. >> více

Editorial 1932

Prvních deset let Erich Schairer psal týdenní redakční články pro své „Sonntags-Zeitung“, prakticky bez mezer. Teprve v letech 1931 a 1932 se jeho kolega Hermann List dočasně stal redaktorem. >> více

Ve věku 78 let se můj strýc Abraham Gumbel, známý čtenářům těchto novin jako „Emel“, jemně vydal do Heilbronnu do země, odkud není návratu. Narodil se ve vesnici Stein am Kocher, kde naši předkové sídlili více než 200 let, pohřben v Heilbronnu. S ním jeden z mála samostatně uvažujících svobodných lidí, kteří musí ukázat naši domnělou „zemi básníků a myslitelů“, zemřel. >> více

Hohenzollern, o kterém je známo, že je ve velmi špatném stavu, je ve sporu o získání ročního důchodu z 1 1 / 2 milionů z Německé republiky. Domnívají se, že mají legitimní tvrzení, že lidé, které do inkoustu jezdili, s ním manipulují. Aby mohli žít podle svých standardů. „V souladu s normami“, tj. Jak se jim hodí, ale především bez toho, že by museli přinést každodenní chléb ponižujícími prostředky práce. >> více

Na 19. Září 1902 nechal Wilhelma II postavit památník na Grimnitzer Heide, který oznámil, že je zde 200. Hirsch „přivedl na trať“. V roce 1900, při stávkách tramvajových dělníků v Berlíně, poslal Wilhelm II zprávu veliteli gardového sboru, který zněl: „Očekávám, že při zásahu vojáků budou přinejmenším lidé 300u svrženi.“ >> více

Katastrofální síly, které po dobu deseti let vrhly Německo do zříceniny, stále rachotily. Vypadá to, jako by se masy tohoto lidu nenaučily nejméně z krvavých a tragických učení jeho minulosti. Především ne třída, která se kdysi pyšnila reprezentací „vzdělání a majetku“. Ani sebemenší realizace na ni nesvítila, že za neštěstí Německa nelze vinit nic jiného než neomezený kult násilí, fanatismus mocenské politiky. >> více

Nesplněná profese Walther Rathenaus: „Stojíme u hrobu velké kapitalistické epochy. Vysoký kapitalismus skončil, ne kapitál. To vše přežije po dlouhou dobu, ať už jako státní nebo osobní kapitál. Vysoký kapitalismus jako světové hnutí - ačkoli ještě nedosáhl svého nejvyššího vrcholu na Západě - je zesnulým kolosem. Můžeme mu dát jeho nadšení ... " >> více

Editorial 1933

Prvních deset let Erich Schairer psal týdenní redakční články pro své „Sonntags-Zeitung“, prakticky bez mezer. Teprve v letech 1931 a 1932 se jeho kolega Hermann List dočasně stal redaktorem. >> více

Během několika posledních měsíců byla řada řidičů aut, kteří byli odpovědní za dopravní nehody, odsouzeni k přísným trestům odnětí svobody. A možná někteří čtenáři novin přemýšleli o tom nebo tajně litovali odsouzených v závislosti na jejich postoji. Ale špatně. Protože to je jen německá forma boje ... >> více