O tomto webu

S jinými očima Název ročních novin nedělních novin 1920-1929

„Novinový papír je přechodný materiál. Je to obecně dobrá věc, protože to, co je v tomto dokumentu, není určeno pro věčnost, ale pro tuto chvíli. [...] Ale některé věci stojí za to si je na chvíli uložit na papír bez dřeva. “

Erich Schairer tak píše o chování svého 1929u vydaného ve Stuttgartu první ročenky nedělních novin, ve kterém se pod titulkem „S jinými očima“ ohlédne zpět za prvních deset let svého dospívání s Výmarskou republikou týdně.

Schairerova žurnalistická a žurnalistická práce, stejně jako některé příspěvky jeho současníků a epigonů, nabízejí odhalující pohled „do mladší německé historie“ „jinýma očima“.

Tento web jsem začal a publikoval kolem roku 2000. Asi dvacet let zůstala v globální síti nezměněna. V současné době je mám při příležitosti nadcházejícího 100. Rok výročí založení obsahu „Sonntags-Zeitung“ se rozšířil a upravil podle typografického vzhledu.

Redakční poznámka:

V "Sonntags-Zeitung" nebyly žádné další obrázky kromě dřevořezových karikatur Hanse Gernera. Pro ilustraci některých zde prezentovaných článků jsem také vybral a přidal několik příspěvků nebo fotografií. Tyto obrázky nemají nic společného s původním zveřejněním článků a nejsou tam zahrnuty.

Stuttgart, v březnu 2019
Andreas Schairer