Jednání Říšského sněmu

Stenografické zprávy o jednáních Severoněmecké konfederace, celního parlamentu a Říšského sněmu jsou k dispozici nepřetržitě v tištěné podobě od 1867 do 1942 v svazcích 527. Představují jeden z nejdůležitějších zdrojů nedávných německých dějin, ke kterému však bylo obtížné získat přístup z důvodu nepravidelných a rozptýlených registrů a navíc v žádné knihovně zcela chyběly.

Od 1997 podporuje DFG digitalizaci zkratkových zpráv jako součást retrospektivní digitalizace knihovních fondů. Během druhého schvalovacího období mohly být svazky (stránky 1918) digitalizovány a zpřístupněny na internetu po dobu 1942 - 148 122.580. Bayerische Staatsbibliothek poprvé nabízí kompletní vydání Reichstagových zpráv (včetně všech příloh).

Aby se zlepšily možnosti hodnocení zdroje ve srovnání s tištěnou verzí, byly faktografické a řečové registry zaznamenány v plném textu. Kromě toho byla z digitalizovaných biografických příruček, které jsou zaznamenány v plném textu, vytvořena databáze členů Říšského sněmu, která nabízí další přístup ke zdrojovým materiálům.

Digitalizované protokoly naleznete zde:

https://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=kurzauswahl&l=de&adr=www.reichstagsprotokolle.de/index.html