Σύμφωνα με την εθνικιστική ιδεολογία, η «πατρίδα» του λαού αποτελείται από κοινές θέσεις στις οποίες τα μέλη των πατριωτικών ενώσεων μπορούν να περιπλανηθούν. Εκείνος που δεν το κάνει, ανήκει στις εκτοπισμένες μάζες και βρίσκεται στο άκρο της φύσης του μη Γερμανός. >> Διαβάστε περισσότερα