Διαπραγματεύσεις του Ράιχσταγκ

Οι στενογραφικές αναφορές σχετικά με τις διαπραγματεύσεις της Συνομοσπονδίας Βόρειας Γερμανίας, του τελωνειακού κοινοβουλίου και του Ράιχσταγκ είναι διαθέσιμες σε έντυπη μορφή συνεχώς από το 1867 έως το 1942 σε τόμους 527. Αντιπροσωπεύουν μία από τις σημαντικότερες πηγές της πρόσφατης γερμανικής ιστορίας, η οποία, ωστόσο, ήταν δύσκολη στην πρόσβαση λόγω ακανόνιστων και διασκορπισμένων μητρώων και, επιπλέον, απουσίαζε από οποιαδήποτε βιβλιοθήκη.

Από το 1997, το DFG προώθησε την ψηφιοποίηση των αναφορών στενογραφίας ως μέρος της αναδρομικής ψηφιοποίησης του προγράμματος συμμετοχών βιβλιοθηκών. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου έγκρισης, οι τόμοι (σελίδες 1918) θα μπορούσαν να ψηφιοποιηθούν και να διατίθενται στο Διαδίκτυο για την περίοδο 1942 - 148 122.580. Για πρώτη φορά, η Bayerische Staatsbibliothek προσφέρει μια πλήρη έκδοση των εκθέσεων του Reichstag (συμπεριλαμβανομένων όλων των συνημμένων).

Προκειμένου να βελτιωθούν οι δυνατότητες αξιολόγησης της πηγής σε σύγκριση με την έντυπη έκδοση, τα μητρώα πραγματικών και ομιλιών καταγράφηκαν σε πλήρες κείμενο. Επιπλέον, δημιουργήθηκε βάση δεδομένων των μελών του Reichstag από τα ψηφιοποιημένα βιογραφικά εγχειρίδια, τα οποία καταγράφονται σε πλήρες κείμενο, το οποίο προσφέρει περαιτέρω πρόσβαση στο αρχικό υλικό.

Τα ψηφιοποιημένα πρωτόκολλα μπορούν να βρεθούν εδώ:

https://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=kurzauswahl&l=de&adr=www.reichstagsprotokolle.de/index.html