Redactie 1927

Gedurende de eerste tien jaar schreef Erich Schairer wekelijkse redactionele artikelen voor zijn "Sonntags-Zeitung" met vrijwel geen hiaten. Pas in de jaren 1931 en 1932 werd zijn collega Hermann List tijdelijk het leidende artikel. >> lees meer

De staatloze schilder Hitler wordt nog steeds gekweld door de nimbus die hij ooit zo pettig in een opgewonden tijd verwierf. Een jaar geleden voelde hij zich gedwongen iets van een herinnering te maken, maar een boek is geen wielassemblage en je kunt aan de breedste zinnen zien op welke slechte voeten ze hinken. >> lees meer

Als de couponschaar in het Nieuwe Testament staat? Als thuislanddichters leven van dakloosheid? Wanneer de impotentie opkomt voor de morele rechter? Als je zon in je hart hebt en geen licht in de kamer? >> lees meer

De vader (neemt de krant in zijn hand): "Deze Saukorps, de Polack, een ondeugende bende, nou, ze zullen worden gevolgd op, oh, de Pestalozzi, ze hebben nu genoeg gevierd, ik weet het niet, dat is nu gewoon zo'n mode, vroeger wist je niets van hem en we kwamen toch door school ... >> lees meer

Dus, dus: in het Rijksministerie van Binnenlandse Zaken wordt opnieuw een memorandum uitgewerkt. Over de "redenen voor de geboortedaling". Heel interessant. Ja, wat zou hij om redenen kunnen hebben? >> lees meer

Misschien is het beste van het ellendige 'vredesverdrag' van Versailles dat hij ons van onze kolonies heeft beroofd. Het bespaart ons veel kosten: de overheid heeft één item minder waarmee het het geld van de mensen kan verspillen. >> lees meer

Omdat, kijk gewoon naar hen, daar staan ​​ze, blootshoofds, in de stijve, ongemakkelijke zondagse jurk, hun hoed in hun handen en huiverend van emotie, omdat ze Hindenburgs voor zijn soldaten zien rondlopen. En het kleine hart klopt op hen: onze glorieuze stuw! de god die ijzer liet groeien! >> lees meer

Wees gegroet in de krans, Harry Domela, Prins van Hohenzollern! Het is waar dat de politie je betrapte en de onderzoeksrechter voor je zorgde; maar uw glorie overschaduwt uw ondergang, en uw naam is vastgelegd, moge u een winderige kerel zijn. >> lees meer

Deze veroordeelden zijn het slachtoffer van offers gebracht door de ministers, geheime raden en officieren aan de "publieke opinie" van God. Ze zijn achtergelaten door de dragers, verraden: een verloren hoop. >> lees meer

Het budget voor 1927 dat ik heb is een foliobrochure met enkele 1500-pagina's. Het heeft twee keer de kubieke capaciteit van een familiebijbel en, bij 3,2 kilogram, ongeveer het gewicht van een pasgeboren kind. >> lees meer