Het presentatiecommando

Mufti is aan het uitbreken van een oorlog
beïnvloed door een officieel formulier,
dat zegt hem hard dat ze willen hopen
om de geplande overwinning te behalen

hij zal hem ook worden
gelijk aan vele vooraf bepaalde helden
Meld je morgen in de X-kazerne
met het doel een betaalboek en een geweer te ontvangen.

Mufti schrijft aan de schrijver van deze brief:
"Nee, mijnheer, ik kan niet op mijn gemak zijn
om deel te nemen aan geplande oorlogen,
omdat een tegenstander zo'n held is.

Zelfs als ik, zoals jij, erbij betrokken zou zijn
op de uiteindelijke nettowinst,
wat ik niet ben, zoals je weet,
Ik zou een ongewenste last zijn

Geloof niet, mijnheer, dat ik wankel:
Toegegeven, je bestelling eert me, maar bedankt.
Naai ik dienst in uw bedrijf,
Ik zou me zeker doodschamen. '

"Deze man", zegt de geadresseerde
verbaasd, wendde zich tot de ordentelijke,
"Echt waardeert de heroïsche dood niet
voor het geleerde vaderland

deze man, hij lijkt me eigenlijk
Schulze, huiver: geen patriot! "
Schulze slaat op zijn hielen - vouw! - samen.
'Ongehoord, kolonel!' Zegt hij krachtig.

1928, 48 Mufti Bufti