... bunun avantaj ve dezavantajlarına sahip belirgin bir senaryo. Bugün tekrar okursak, pek çok şey modası geçmiş görünüyor. Bununla birlikte, onun başladığı temel tezi de söyleyemiyoruz: "Hristiyanlık vaaz edildi, ama yaşamıyor". >> devamı

2'te. October 1946, Stuttgarter Zeitung'un ilk bölümünde "Beş dakika Almanca" başlığında göründü. Ben sadece, bir nefes darlığı biçiminde (kağıt değerli olduğu için), günlük olarak profesyonel olarak çektiğim, ruhun çağdaşlarının kötü Almanları hakkındaki sıkıntılarını yazmak istedim. Bu küçük dil köşesi için maddi bir eksiklik yoktu ... >> devamı

Reklam, Lassalle'in önceden bildirdiği gibi, öncelikle gazetelerimizin kalitesizliğini suçlamak içindir. Bir gazete, halkın ilgisine nasıl hizmet edebilir ki, aynı zamanda reklamın her bölümü özel çıkarların ilgisini çekecek şekilde reklam bölümü üzerinden kullanılabilir mi? Sosyalist ve komünist basın bile bu saf kombinasyon olmadan, var olamayacaklarına inanıyor. Cesaret ederse, uzayda veya zamanda kendini kısıtlayabilir ve dükkan sahibi tarafından okurlar tarafından ödenmesine izin verebilir. >> devamı