Tento „svobodný tisk“ a zejména jeho redaktor Heinrich Wandt byl samozřejmě trnem na straně spravedlnosti naší „republiky“, méně - a to je samozřejmě jen věc - kvůli skandálnímu článku než kvůli politickému směřování. Jeden měl strašně zájem vzít muže při první příležitosti na vinutí. >> více

Velkolepá podívaná pro bohy: evangeličtí lidé si stěžují na své církevní daně. V minulosti, když toto bezbožné oddělení církve a státu ještě nebylo zakotveno v ústavě, stálo protestantského křesťana téměř nic. >> více

Mladý, mírně krmený vůl řekl: „Měli bychom používat násilí proti porážce. Pokud narazíme na plot, vyhrajeme svobodu. Země tady stejně patří nám, nikoli lidem. Naši předkové se zde pasou jako byvolové a vyživují se na chutné trávě stepi. “ >> více

Na buržoazní Stammtisch jsem plival, ale když jméno kleslo; Jeden považuje svého nosiče za darebáka, obyčejného muže, zrádce. Jeho vrah má svobodu a nejlepší pověst, pravděpodobně má dokonce dobré svědomí ... >> více