- Jg. 1930, Ne. 12 - Váš manžel je v Postupimi Regierungspräsident, soudní radou je její pan švagr, její tchán >> více

Mufti, inspirovaný požitím z koncertu, hravě vymýšlí, jako protějšek zvuku, který každý zná, příjemného nového >> více

Někdy bych opravdu rád věděl, jak to funguje se skvělými muži, ať už jde o toho zvláštního >> více

Mufti je zasažen oficiální formou při vypuknutí války, která upřímně prohlašuje, že doufá, že toho dosáhne >> více

V pozdějších letech se Goethemet zabýval vynálezem želvy postele. , , Protože člověk se stává prvním >> více

Kdokoli praktikoval loajalitu a poctivost k hrobu, stát vzal posledního groša v „skvělých“ časech. >> více

Jak úžasné je vidět svobodný lid, který se pyšně řídí svým vlastním jménem - osmi >> více

Pánové v ocasu a škrobené hrudi, narovnání, žehlení a sebevědomí, v knoflíkové dírce chryzantéma. Dámy v >> více

"Nedělám to tak, jako to dělám zavrženíhodným lidem." Netančím kolem zlatého lýtka. . . “ >> více