Němci

S oddaností uslyšíte, co básník mluví:
Světová historie je světovým soudem.
Teprve potom se vám slova nelíbí,
kdy euch verdikt vypráví příběh.

1923, 31 ER

Dnes existuje pouze jeden „temný“ kontinent, to je Evropa. Měli byste poslat misionáře.

1922, 13 Mauthe