Ticho

Inspirován požitím z koncertu,
vymýšlí Mufti hravě, žertem,
jako protějšek loutny každý ví
příjemný nový hudební nástroj:
ticho.

Pak se bez odkladu vydá na cestu.
Vydává hostující turné po republice
a na základě toho sláva beztónové hudby,
tradičním způsobem
ve shodě na všech lepších místech
a na jeho nádherně tiché ticho
demonstroval výhodu nového umění.

Sklízí velmi bohatý potlesk;
všichni jdou domů velmi spokojeni,
a příští ráno už
patří do lepších kruhů města
absolutně dobrý zvuk,
že jste již neslyšeli ticho.
A ve všech dosud vedoucích kruzích
objednáváte co nejrychleji ticho.

Mufti, hudební reformátor,
dělá jeho štěstí tímto způsobem:
Sotva se vrátil ze svého turné,
Založil dobrou tichou továrnu.

1929, 7 Mufti Bufti