Mučedník

Kurt Eisner, novinář a spisovatel; První předseda vlády Svobodného státu Bavorsko

- Yg. 1925, Ne. 8 -

Na 21. Únor [1925] je to už šest let Kurt Eisner byl zavražděn.

Možná - nevím - možná někdy nastane čas, kdy bude tento den v Německu oslavován jako den vzpomínky.

Samozřejmě se to dnes neděje. Jak bys měl Stěží straníci mrtví budou o datu informováni prostřednictvím svého tisku. U buržoazních kulatých stolů však lidé vyplivli, když je zmíněno jméno; jeden vezme jeho nositele pro darebáka, zlého člověka, zrádce země. Jeho vrah má svobodu a nejlepší úctu, pravděpodobně má dokonce čisté svědomí a je přesvědčen, že odstranil židovského „škůdce“. Tak jako Haase, jako dvousedadlový vůz, jako Rosa Luxemburgová.

Mučednictví. Hanba za živobytí, ne zavražděná. „Ti, kdo mlčí, se účastní hanby.“ Proto tady dnes stojí slovo úcty ke Kurtovi Eisnerovi.

Ne proto, že by byl „velkým mužem“. Byl to dobrý dopisovatel, ale špatný politik. Nesvětské, nepraktické, bez znalosti lidské přirozenosti, bez vůle k moci. Myslím, že to cítil sám; a nikdy by si nepomyslel Bavorský předseda vlády chtít, kdyby - bylo tam lepší.

Záměrně se obětoval, protože to považoval za svou povinnost. protože das on byl: jeden příroda, Muž s odvahou k pravdě; ten, kdo měl skutečně postoj, přesvědčení, které mu přikázalo bojovat proti nespravedlnosti a útlaku; a přikázání svědomí bylo bezpodmínečným vodítkem, proti kterému musely ustoupit všechny ostatní úvahy, zejména ty, které se týkaly něčí vlastní osoby a rodiny. Nebylo náhodou, že v té době byl z 18u Prison, ne pro žádný prospěch na vrchol Mnichovská revoluce nastala.

Pokud by dnes v německé politice bylo mnoho takových mužů, kteří by se, stejně jako Eisner, nezeptali, zda mají při nástupu do úřadu nárok na důchod - pak by to určitě nebylo pochybné podnikání, z něhož musí být obviněni.

Naše tragédie: máme muže plné charakteru, ale nejsou to politici. A máme politiky, ale s příliš malým charakterem. Chybí správná slitina.

1925, 8 | Erich Schairer