Fememörder

- Yg. 1927, Ne. 14 -

„V době třicetileté války, kdy se bitevní formace Landsknechtů navzájem konfrontovaly s pokroucenými kopími a halapartnami, mohl těsný boj zahájit pouze skupina dobrovolníků, kteří se vloupali do uzavřené zdi nepřátelských zbraní a bezohledně se zasazovali o svůj vlastní život. Tato skupina se jmenovala „ztracená parta“. , , Nic takového „ztraceného parta“ není nyní odsouzeno k smrti „Fememörder“. , , Pokud my. , , Nyní po rozhodnutí, že vstoupí „ztracená hromada“, ne s výzvou amnestie a milosti, ale z přesvědčení, že vyšší právní autorita musí z právních důvodů uznat osvobození, neděláme to proto, že Schválit skutky a pachatele ve všech směrech, ale protože my, kteří bojujeme v bitevní linii za vlastenecký nápad, bychom neměli opustit ty, kteří udělali největší oběti, „ztracenou hromadu“. Proto jsme odhodláni i přes rozsudek smrti prohlásit: akt byl čistým aktem sebeobrany. “

Z Berlína lze tedy napsat „Süddeutsche Zeitung“ (večerní vydání 28, březen); Takže to pravděpodobně bude v jiných listech.

Jiní se mohou obávat čistě právní stránky; Ale co se týče morální stránky, musím říci: To je jediný vzpřímený, sympaticky potěšující a racionální úsudek, který jsem četl o verdiktu posledního Fememordova procesu.

Schulz a Klapproth, a to, co se jim říká, mohou být velmi drsní chlapi: vrahové nejsou; přinejmenším to nemůže být nikdy prokázáno. Jednali podle morálních principů, s nimiž byly naše státy založeny a zachovány. A jedním z nejdůležitějších zákonů této morálky je, že v době potřeby může jednotlivec (nemusí) přepsat zákony, které platí v soukromém životě, pokud to vyžaduje zájem široké veřejnosti; státník musí ležet, vražda občana (jako vojáka). (Nechci komentovat tuto nebo tu státní morálku touto větou;

„Jo, ale v té době to nebyla nouzová situace, 1921 nebo 1923 nebo když došlo k Fememorde.“ - Ach ano; přinejmenším vězni tomu věřili a museli tomu uvěřit, protože vláda jistě považovala situaci na východě za velmi ohrožující, jinak by to pobavilo 25 000 Man Black Reichswehr. Členové „pracovních komand“ se správně cítili jako legální, ale tajná vojska; V roce 1923 střežili dům říšského prezidenta Eberta. Záchrana jejich existence pro ně znamenala největší nebezpečí. Aby bylo možné čelit tomuto nebezpečí, protože odsouzení před soudem, a to i před válečným soudem, nebylo předmětem utajení, existoval pouze jeden způsob: odstranit zrádce v tichosti. Vyšší orgány Reichswehru a vlády tento postup bezpochyby znaly a schválily. Rozsudek je bezprecedentní pokrytectví: i dnes lidé, kteří psali o Černém říši, německé soudy odsouzené za zradu, ale německé soudy odsoudí lidi, kteří před čtyřmi lety zrady tehdy tehdy jen možné a nepochybně schválili způsobem říšského ministerstva obrany zabránit smrti.

Je to také součást morálky, na které spočívá náš státní život, bez níž by se zhroutila; a proto je v zásadě velkou naivitou požadovat, aby byli vinní, ministři a generálové povolani k odpovědnosti, nebo aby požadovali, aby Wirth, Gessler, Severing a jejich tajné rady nyní konfrontovali vrahy a řekli: "My, jen my jsme na vině, jsme nastavili v době potřeby, jsme vás přivedli k názoru, jste právní síla, vojáci před nepřítelem, nechali jsme vás na víře, že zrádci musí být zabiti v sebeobraně "Nedělají to; to nemohou udělat.

Tito odsouzenci jsou oběťmi obětí, které ministři, tajné rady a důstojníci obětovali „veřejné mínění“. Podpůrci je zradili: ztracená halda.

1927, 14 Hermann List