let Chronicles

LeMo - spolupráce Německého historického muzea v Berlíně (DHM) s Domem historie Spolkové republiky Německo v Bonnu a Federálním archivem

1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 |

Data jsou na externích stránkách Živé muzeum online (LeMO) propojeny. Živé muzeum online poskytuje vědecké informace a rozsáhlou sbírku textových a obrazových zdrojů o evropské historii od 1815 po současnost.