Církev a uznání

- Yg. 1926, Ne. 31 -

Freidenkervereine jednou zaslal plakát ve Stuttgartu, který byl vyzván, aby opustil kostel s odkazem na chování církve v referendu o knížecích aktech. Neboť církve nejsou na straně unavených a naložených: nejsou to lidé, ale knížecí kostely. Proto neprotestovali, když byli staří lidé, oddělení a malí spořitelé vyvlastněni inflací.

Toto druhé prohlášení (pouze tyto) je ve Stuttgartu protestantské Gemeindeblatt označováno jako „dlouho vyvrácené pomluvy“. „Naopak, církve naopak vedly kampaň v pravý čas a s maximální intenzitou pro spravedlivé a spravedlivé zhodnocení.“

Pokud věta začíná slovem „známé“, mám tendenci být trochu podezřelý z jejího obsahu. Možná by se také dalo zjistit, pokud bychom chtěli být pedantští, že „známá“ včasná a důrazná obhajoba církve pro „pokud možno“ následné přehodnocení a její chování během inflace byly dvě různé věci; že se zde diskutuje o něčem úplně jiném, než co se tvrdí. Ale pojďme bojovat s pochybnostmi, jak nám to bylo v té době doporučováno v konfirmační třídě, a věřme jen oběma: že Církev bojovala včas a důrazně proti inflaci a za přecenění.

Zpočátku pak zůstává nepochopitelná pouze jedna věc: že jsme přibili svobodní myslitelé, kteří si o této „známé“ činnosti církve nevšimli.

Kde, kdy, jak to bylo uplatněno?

Byli hromadní stěhování, duchovní duchovenstvo nahoře? Hromadná setkání s pastory obou fakult jako planoucí řečníci?

Ale ne, tak to dělají komunisté, ne církevní lidé. Jak by to vypadalo, dávejte si pozor, když do ulic vyšli radní konzuláti?

Ale pravděpodobně „Evangelische Preßverband“ a Volksverein v Mönchen-Gladbach zahájili tiskovou kampaň? Německé noviny zaplavily články, eseje, výzvy proti inflaci nebo k ocenění? Nebo poslala církev naléhavé žádosti parlamentům? Ti, kdo jsou jim blízcí, jsou „včasní“ a „důrazní“, chtějí se postavit za spravedlnost nebo kvůli Ježíši Kristu proti inflaci nebo k přeceňování?

Sakra znovu, že jsem se nenaučil nic, ale vůbec nic. Měly by být všechny noviny v penězích ďábla a hodit celý boj církve proti inflaci přímo do koše?

Zastavte, držte! Teď mi svítí světlo! Kostel nebojuje se svými bitvami na ulici nebo na papíře. Nemá vlastní arénu, kde rozvíjí svou autoritu a kde, jak víme, s ní nikdo nemluví: kostel?

Takže to bude pravděpodobně na všech kazatelnách v Německu se zápalem proti podvodům vdov a sirotků, kteří šli na pole. Na týdny a měsíce, na čas as veškerým důrazem. Jak musely církve zaznívat zbožným hněvem pastorů a kněží, prorokem a Ježíšem! Jak to mohlo být pro vítěze inflace, bohaté a silné na jejich židlích! Jak musí unavení a nabití, podvedení a ukradení vydechnout, když křesťanské duchovenstvo přišlo na pomoc při jejich bídě? Skrze církve a modlitební domy celého Německa musí být řev vlna, vlna nové morálky, bouře rozhořčení proti nemorálnímu stavu, který bere ty, kteří mají málo nebo nic, a ty, kteří mají!

Protože jsem si toho nic nevšiml, jsem nyní rozhodně sám vinen. Protože nikdy nechodím do kostela.

1926, 31 Kazenwadel