Editorial 1922

Malá kronika k uvedení editoriálů do historického kontextu 

3. duben: Joseph Stalin se stává generálním tajemníkem KSSS.

16. duben: Smlouva Rapallo mezi Německem a Ruskem. Obě země nenahrazují válečné náklady a škody.

červen: Hitler je odsouzen na čtyři týdny vězení za jeho zánětlivé projevy.

20. června: horní Slezsko je postoupena do Polska Německou říší.

24. června: německý ministr zahraničí Walther Rathenau je nacisty zavražděn.

1. srpna: Prohlášení Britů Lord Lord of the Council Arthur Balfourpo kterém Velká Británie jen tolik reparace z Německa a válečné dluhy od jeho bývalí spojenci bude vyžadovat, jak je nezbytné, aby Spojené státy dostaly svůj vlastní válečný dluh.

11. srpna: Říšský prezident Friedrich Ebert určuje to Německá píseň na národní hymna z Německá říše.

4. října: v USA Ženevské protokoly bude zákaz připojení do Německa opět přijato Rakouskem. Na oplátku se Rakousko musí vypořádat s hyperinflace poté, co První světová válka 650 milionu zlatých z půjčky od Liga národů.

28. říjen: Mussolini Březen v Říměkterý jej také přivedl k moci 31. října.

30. Prosince: Založení společnosti Sovětský svaz