Óda na hloupost

Dovolte mi navinout věnce kolem vašeho podstavce
od nesmrtelných a brčál!
Nikdy se všemohoucnost vašeho trůnu nezmizí,
a vyzvednout žezlo z ruky
je horké, ale marné úsilí.

Nebudete blikat jako Themis přes obvaz,
nerozlišujete mezi levou a pravou;
milionář a Proletenkinde
Vložte do plenky vaše vazby
bez ohledu na osobu nebo pohlaví.

Jak skvělé, pokud jste, volů a velbloudů
obklopený, kde se zamilujete,
Politici a němečtí generálové,
kteří zvláště doporučují vaši laskavost,
dejte své milosti plné slunce!

Zdravím ho, požehnané ruce
v nadšení pro benedein;
podle Bible jednou přistane v nebi,
na Zemi jsou největší dividendy
(Brambory, jak jsme řekli dříve) být!

Nikdy se vám nepodařilo bránit
Váš štít je chráněn před lomítkem a nárazem.
A mohl by vás tento svět ušetřit?
Ach, dovolte mi, abych vás uctíval v oddanosti,
Neboť vaše je království, síla a sláva!

1926, 18 Tyll