Rozrušení a pohrdání -
Když se Kurt Eisner 7. listopadu 1918 stal bavorským premiérem a založil Svobodný stát, stal se prvním židovským zástupcem v čele německé země. Okamžitě byl přemožen antisemitskou agitací. >> více