Vydavatel a novinář jako Erich Schairer je dnes těžko představitelný. Jeho krédo bylo: boj proti církvi, kapitalismus, za veřejnou službu a spravedlnost. Na začátku 1937u nacisté uvalili na svou profesi zákaz a 1946 se stal spoluautorem „Stuttgarter Zeitung“. Na 21. Do října 2012, on by byl 125 roky starý. Z KURT OESTERLE >> více