O tomto webu

S jinými očima Název ročních novin nedělních novin 1920-1929

"Novinový papír je přechodná látka." Je to obecně dobrá věc, protože to, co je v novinách, není určeno na věčnost, ale pro tuto chvíli. [...] Ale něco z toho stojí za to ponechat si na papíře bez dřeva trochu déle. “

Takto píše Erich Schairer k své první ročence Sonntags-Zeitung, vydané ve Stuttgartu v roce 1929, ve které se ohlíží za prvních deset let svého týdeníku, s nímž vyrůstal za Weimarské republiky, pod názvem „Jinými očima“.

Schairerova novinářská a žurnalistická práce i některé příspěvky jeho současníků a epigonů nabízejí poučný pohled „s jinýma očima“ do nedávné německé historie.

Tento web jsem zahájil a zveřejnil kolem roku 2000. Asi dvacet let se vznáší po celém světě beze změn. V současné době jsem u příležitosti nadcházejícího 100. výročí založení „Sonntags-Zeitung“ rozšířil jeho obsah a upravil jeho typografickou podobu.

Redakční poznámka:

V "Sonntags-Zeitung" nebyly žádné další obrázky kromě dřevořezových karikatur Hanse Gernera. Pro ilustraci některých zde prezentovaných článků jsem také vybral a přidal několik příspěvků nebo fotografií. Tyto obrázky nemají nic společného s původním zveřejněním článků a nejsou tam zahrnuty.

Stuttgart, v březnu 2019
Andreas Schairer