Erich Schairer - også en Roigel

Efter det tidligere seniormedlem, Dr. Erich Schairer, Heilbronn, har gentagne gange fornærmet hele studenterorganet på en dårligt valgt måde og skader også ellers samfundets interesser gennem sine offentlige udsagn, det aktive samfund foreslår, at Dr. Schairer er udelukket fra det gamle lager.

Activitas 'forslag af 26. april 1921 til en æresdomstol, som blev godkendt af flertallet i seniorkomiteen.

Die Tübingen kongelige samfund Roigel er en studenterforening grundlagt i 1838 ved Eberhard Karls Universitet i Tübingen.

2021_07_25_Roigelblaetter_Manfred-Bosch-1