litteratur

Mange har en fint spidst, slående, antændende aforisme bag deres pande. På vej mod tungen bliver et besværligt og kedeligt essay ud af det. Han skriver det ned - og der er en tyk tynd, flad, lav, fra forfra til bagside kun vandig bouillon.

1927, 6 Ix