Modig publicist i Weimar-perioden

- Stuttgarter Zeitung af 12. Sept. 1995 -

Oprindeligt ønskede lærerens søn at blive præst. Derefter tog han sin doktorgrad over digteren Schubart, vendte ryggen til kirken og blev journalist. I krigen var han vinrepræsentant og stationmester efter krigsredaktøren af ​​"Stuttgarter Zeitung". 

Erich Schairer var en af ​​Weimar-republikens mest modige journalister og i de første Hitler-år. Nogle satte ham næste Kurt Tucholsky og - endnu vigtigere, fordi det er relateret til andre - ved siden af Siegfried Jacobsohnmed hvis "World scenen" Søndagsavisen udgivet af Schairer var enig i mange punkter. Erich Schairer, en ven af ​​Josef Eberle, kom til "Stuttgarter Zeitung" i september 1946, han blev medredaktør og var ansvarlig for den politiske del. Desværre fik han kun otte års tjeneste. I 1954 fratrådte han sit kontor og døde to år senere i Schorndorf. Ikke desto mindre satte den et varigt præg og formede karakteren af ​​den unge “Stuttgarter Zeitung”. 

Det kunne ikke være ellers med en så imponerende mand. 1887 i Württemberg Hemmingen fødte lærers søn havde en ukuelig smag for sandhed og ligefremhed. Politisk medborgerskab og selvtillid var indlysende. Det er ikke tilfældigt, at teologen Schairer, der tidligere var skilt fra tjenesten ved den evangeliske kirke i Württemberg af samvittighedshensyn, skrev sin doktorafhandling om poet-oprørere og "politiske journalister". Christian Friedrich Daniel Schubart, Det var vigtigt for hans fremtidige liv. Schairer blev redaktør i Hamborg mod slutningen af ​​den første verdenskrig, daværende chefredaktør for "Neckarzeitung" i Heilbronn. Efter politiske argumenter med udgiveren Schairer, der imødekom hans trang til uafhængighed, grundlagde en ugentlig "søndagsavisen". Tidevandet var en nysgerrighed, da det opgav annoncer for at holde sig fri for enhver indflydelse. Det lille, men hurtigt vindende blad vendte sig til tankevækkende læsere af alle sociale lag. Det tog sig af den lille form og blev sprogligt durchgefeilt. Følgende sætning var betydelig: "Nogle mennesker har, ligesom deres undervisere, det med deres uddannelse; De præsenterer altid hele deres lager for at bevise deres præstation. "

Politisk vendte avisen sig mod eftervirkningerne af Wilhelmine-tendenser og nye tyske nationale drømme. Schairer kom hurtigt i konflikt med den nye nazistiske ideologi. Næppe nogen journalist på det tidspunkt forudsagde så klart, hvad tyskerne kunne forvente af Hitler. Schairer erkendte, i hvilket omfang radio bidrog til at sprede Hitlers teser til de mindste landsbyer. Og i februar 1933 skrev han klarsynet: ”Det tyske folk vil naturligvis have ledere som Wilhelm og Hitler ... Vil 'Det tredje rigs herlighed' ende en anden end det andet? 'En måned senere "Søndagsavisen" blev forbudt og derefter tilladt igen under strenge betingelser. I 1937 kom papiret helt under nazistisk indflydelse. Schairer redegjorde for sin eksistens som salgsrepræsentant og mod slutningen af ​​krigen som assistent for Reichsbahn i Lindau, gentagne gange generet af Gestapo. Efter en ny start som redaktør for "Schwäbischer Tagblatt" i Tübingen var Schairer medredaktør for "Stuttgarter Zeitung" i 1946. 

Han formede denne avis hovedsageligt stilistisk. For Schairer betød klart sprog tydelig tænkning. Han oprettede rubrikken "Fem minutter tysk" og vedligeholdt den i årevis. Rubriken blev godt modtaget af læserne. Redaktørerne af "Zeitung" havde også fordel af Schairer-skolen. Ældre journalister husker taknemmeligt den "verbale advarsel til de ansatte i Stuttgarter Zeitung (og andre avisforfattere)".

Schairer forstod "Stuttgarter Zeitung" politisk som et parti-uafhængigt oppositionspapir. Og så skrev et redaktionelt medlem af de første år, nemlig Reinhard Appel, om Schairers arbejde: "Han vidste, hvordan man udviklede en demokratisk institution ud af papiret, der nød respekt og indflydelse fra både herskere og regerede." Stor såvel som lille kan kun bevares, hvor de opfattes og frygtløst forsvares ”. Schairer forventede den deling af Tyskland, som han kæmpede mod. I en lederartikel i 1947 skrev han profetisk: "Så længe konflikten mellem øst og vest vedvarer, er alle ord om tysk enhed tom snak ..." Og sådan var det. 

Werner Birkenmaier 

"50 Years Stuttgarter Zeitung", jubilæumsudgave af 12. Sept. 1995, side 4