Συντάκτης 1928

Για τα πρώτα δέκα χρόνια, ο Erich Schairer έγραψε εβδομαδιαίες συντάξεις για το "Sonntags-Zeitung" του, σχεδόν χωρίς κενά. Μόνο στα χρόνια 1931 και 1932 ο συνάδελφός του Hermann List έγινε προσωρινά το κύριο άρθρο. >> Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης 1929

Για τα πρώτα δέκα χρόνια, ο Erich Schairer έγραψε εβδομαδιαίες συντάξεις για το "Sonntags-Zeitung" του, σχεδόν χωρίς κενά. Μόνο στα χρόνια 1931 και 1932 ο συνάδελφός του Hermann List έγινε προσωρινά το κύριο άρθρο. >> Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης 1930

Για τα πρώτα δέκα χρόνια, ο Erich Schairer έγραψε εβδομαδιαίες συντάξεις για το "Sonntags-Zeitung" του, σχεδόν χωρίς κενά. Μόνο στα χρόνια 1931 και 1932 ο συνάδελφός του Hermann List έγινε προσωρινά το κύριο άρθρο. >> Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης 1931

Για τα πρώτα δέκα χρόνια, ο Erich Schairer έγραψε εβδομαδιαίες συντάξεις για το "Sonntags-Zeitung" του, σχεδόν χωρίς κενά. Μόνο στα χρόνια 1931 και 1932 ο συνάδελφός του Hermann List έγινε προσωρινά το κύριο άρθρο. >> Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης 1932

Για τα πρώτα δέκα χρόνια, ο Erich Schairer έγραψε εβδομαδιαίες συντάξεις για το "Sonntags-Zeitung" του, σχεδόν χωρίς κενά. Μόνο στα χρόνια 1931 και 1932 ο συνάδελφός του Hermann List έγινε προσωρινά το κύριο άρθρο. >> Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης 1933

Για τα πρώτα δέκα χρόνια, ο Erich Schairer έγραψε εβδομαδιαίες συντάξεις για το "Sonntags-Zeitung" του, σχεδόν χωρίς κενά. Μόνο στα χρόνια 1931 και 1932 ο συνάδελφός του Hermann List έγινε προσωρινά το κύριο άρθρο. >> Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα της διδακτορικής διατριβής του Schairer είναι το «Deutsche Chronik» του Schubart (Γερμανικό Χρονικό), το οποίο κατέγραψε τη φυλάκιση των συγγραφέων για δέκα χρόνια στο Hohenasperg. Ο Schairer εξετάζει τους λόγους για τους οποίους οι πολιτικές ιδέες και κινήματα στη Γαλλία και τη Βόρεια Αμερική κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του δέκατου όγδοου αιώνα στη Γερμανία ελήφθησαν κυριολεκτικά από ιδιώτες, αλλά δεν εξαπλώθηκαν ... >> Διαβάστε περισσότερα

Θέματα 52 / σελίδες 206 για λήψη ως PDF (περίπου 38 MB)

Θέματα 52 / σελίδες 208 για λήψη ως PDF (περίπου 38 MB)

Θέματα 53 / σελίδες 212 για λήψη ως PDF (περίπου 40 MB)