Οι Γερμανοί

Ακούτε με αφοσίωση τι μιλάει ο ποιητής:
Η παγκόσμια ιστορία είναι το παγκόσμιο δικαστήριο.
Μόνο τότε δεν σας αρέσουν οι λέξεις,
όταν euch η ετυμηγορία λέει την ιστορία.

1923, 31 ER

Σήμερα υπάρχει μόνο μία «σκοτεινή» ήπειρος, δηλαδή η Ευρώπη. Πρέπει να στείλετε ιεραπόστολους.

1922, 13 Mauthe