Το ένα

Πόλεμος! Νίκη!
Ζήτω! Ζήτω!
Viktoria!
Ένας Καντούς ανεβαίνει.
- Μόνο ένας είναι σιωπηλός
στο τραπέζι -
ήταν εκεί.

1924, 52 Άγνωστος συγγραφέας