λογοτεχνία

Πολλοί έχουν ένα λεπτό, έντονο, εντυπωσιακό, αναφλεγόμενο αφωρισμό πίσω από τα μέτωπά τους. Στο δρόμο προς τη γλώσσα γίνεται ένα περίπλοκο και βαρετό δοκίμιο από αυτό. Το γράφει κάτω - και υπάρχει ένας παχύς τόμος, επίπεδος, ρηχός, από μπροστά προς τα πίσω μόνο υδαρής ζωμός.

1927, 6 Ix