μπάλα αξιωματικός

Emilie, δώσε μου το hurrdat
και να επισυνάψετε το χριστουγεννιάτικο δέντρο διακόσμηση στην πλάτη μου!
Σήμερα συλλέγει γερμανικό αρσενικό λουλούδι
τα υπολείμματα.

Και ακόμα κι αν ο Νομισματολόγος κοροϊδεύει,
λάμπει στην παλιά χρωματική στιλπνότητα.
Ένας γερμανός άνδρας αισθάνεται πρώτα σε τσέπες
εντελώς.

Τι δυστυχία του λαού! αγωνία της ανεργίας;
Μισθοί μικρό, τρώγοντας κακό και άγονο;
Αν μας πληρώσουν αυτές τις συντάξεις,
είναι μισό τόσο κακό.

Τώρα αφήστε το κασσίτερο να ακούγεται με λόγια και τόνο:
Με το Θεό για την Πατρίδα! Μέσα από τη μάχη για τη νίκη!
Η θέση κρατείται μέχρι να πέσουμε
στο Hurray και στο Pfropfensballen,
όπως κάποτε στον πόλεμο. , ,

1926, 51 Tyll