Όταν αυτές οι γραμμές πηγαίνουν στον Τύπο, η "εθνική επανάσταση" ακολούθησε το εκλογικό αποτέλεσμα του 5. Μάρτιο ομοίως επιβλήθηκε ως η εξέγερση 1918 μετά την ήττα του στρατού. Εκείνη την εποχή, κανένα χέρι στη Γερμανία δεν τέθηκε για να υπερασπιστεί την αυτοκρατορία. Και αυτή τη φορά πήγε με τον ίδιο τρόπο. Οι κομιστές της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης έχουν αναγνωρίσει ότι αυτή η εποχή έχει τελειώσει. >> Διαβάστε περισσότερα