Δύο γράμματα

"Είναι ειλικρινής η επιθυμία μου να εκφράσω την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη και την ευγνωμοσύνη μου στον συνάδελφό σας κ. NN για τα άρθρα του, τα οποία εμφανίζονται από καιρό σε καιρό στην αξιότιμη εφημερίδα σας, τα οποία μου είναι πολύτιμα. Αυτά τα άρθρα είναι πραγματικά θησαυροφυλάκια για μένα. Τι πλούτο δίνει σε όσους είναι σε θέση να ακολουθήσουν τις παρατηρήσεις του! "

"Για την εφημερίδα της Κυριακής, έχω την ακόλουθη Πρωτοχρονιά: Σας παρακαλούμε να μας χαρίσετε στο μέλλον με τις απόψεις του κ. NN!"