Ogen goed

De vijand is rechts, de tegenstander links.
Friedrich Naumann

- Yg. 1933, nr. 8 -

Het is tragisch dat men vandaag tot het proletariaat moet prediken wat een burgerlijke politicus ongeveer 25 jaar geleden zei, dat wil zeggen in een tijd dat er geen fascisme was, en onder een systeem dat vergeleken met vandaag bijna 'parlementair' is. 'Ik zou kunnen bellen.

In zekere zin kan er sprake zijn van een "dialectische" tragedie. Stelling: De hele situatie vereist absoluut proletarische eenwording. Antithese: deze overeenkomst is op dit moment onmogelijk.

Tenminste als u een kartel bedoelt, hoe los ook, tussen de SPD en de KPD in Duitsland. Omdat de Duitse CP is onderworpen aan de instructies van de "Ekki", des Uitvoerend Comité van de III. internationaleen zoals de zaken zijn, zou ze ook van haar partner eisen dat ze zich aan deze beslissingen zou onderwerpen. Als hij het niet doet, wordt het kartel al gemakkelijk opgeblazen. Tot nu toe heeft Otto Bauer volkomen gelijk als hij eist dat allereerst de twee internationals uit Amsterdam en Moskou tot een akkoord moeten komen [...]

Bij optochten van de "Iron Front" Communisten namen deel aan gesloten secties en hetzelfde gebeurde andersom. Bij begrafenissen zijn beide formaties überhaupt samen gemarcheerd. Smakeloze uitdrukkingen als "Kozi" of "Sociaal Fascisten" worden zelden gebruikt en worden eigenlijk alleen gebruikt door partijjournalisten die de stemming van de massa niet kennen of willen weten. Anders keuren de lezers ze over het algemeen af.

En dus zou alles goed zijn als - zo niet vanwege het feit dat de SPD en de KPD dezelfde kiesreserve hebben - hetzelfde electoraat moet vechten. En dan moet er een breuk zijn: hoe deze massa's kiezers, die aarzelen tussen de SPD en de KPD, deze keer zullen beslissen, weten we niet. Maar in het licht van het fascistische gevaar, en gezien de magere rol die het komende parlement überhaupt zal spelen, maakt het eigenlijk niet uit welke van de proletarische partijen de helft of zelfs een dozijn van de mandaten van de andere zal overnemen.

Het enige dat telt is dat het antifascistische front staat, binnen en buiten het parlement.

1933, 8 · Dr. E.