Redactie 1926

Gedurende de eerste tien jaar schreef Erich Schairer wekelijkse redactionele artikelen voor zijn "Sonntags-Zeitung" met vrijwel geen hiaten. Pas in de jaren 1931 en 1932 werd zijn collega Hermann List tijdelijk het leidende artikel. >> lees meer

In Hannover gedragen studenten zich opzettelijk, bewust en systematisch als boefjes door professor Theodor Lessing te verleiden, zijn colleges te verstoren, hun eigen lessen over te slaan, vergaderingen te houden, hun lessen niet te leren, demonstratieritten te maken, zinnen te zingen in de wereld waarin ze hebben niets gedacht en anderen kunnen niets denken. De stalen helm voedt haar ... >> lees meer

Het gevaarlijkste moment van de binnenlandse politieke situatie in Duitsland ligt waarschijnlijk in het feit dat we een republiek hebben, maar geen of veel te weinig republikeinse burgers. We hebben een vorm maar geen inhoud; een vat, maar geen wijn. >> lees meer

Op dit punt, hoe groot mijn neiging ook is, kan ik de voorlopige opmerking niet kwijt dat ik in mijn hele oorspronkelijke opstelling een strikt bevestigende relatie tot de nationale heb. Ik kan bijna niet denken aan een transplantatie in het buitenland. >> lees meer

Geen enkele politieke slogan hoeft grove misverstanden en domme interpretaties te accepteren dan de oude democratische eis of bewering van de gelijkheid van alle burgers. >> lees meer

Het idee van gewetensbezwaren heeft een vaste voet gekregen in de Duitse vredesbeweging. Dit werd ook bewezen door het pacifistische congres dat in oktober in Heidelberg werd gehouden. >> lees meer

Als oppositiedocument werd de Sonntags-Zeitung opgericht en is het tot nu toe gerund, en het is ook van plan daarin te blijven bestaan. Kortom, het verzet zich tegen de heersende richting in het hele openbare leven van het vaderland, in de pers, politiek, economie en de zogenaamde "cultuur", die meestal wordt begrepen door slogans zoals nationalisme, kapitalisme, clericalisme en dergelijke. >> lees meer

Tot mijn schande moet ik bekennen dat ik tijdens de oorlog al lang geloofde in de officiële legende van de uitbraak: Duitsland was aangevallen door zijn vijanden. Omdat ik me gewoon niet kon voorstellen dat zo'n 'omcirkeld' land Händel met zijn Umliegern uitlokte. >> lees meer

De consolidatie van Europa in een of andere vorm is tegenwoordig een noodzaak geworden. Ik geloof dat men dit proefschrift kan opstellen zonder de tegenstrijdigheid van een denkbaar persoon te vinden. >> lees meer

Het nieuwe tijdperk wil ook de oude oorlogsgod Mars-kraag. En niet verkeerd. Zolang hij speren en schilden droeg, was hij een nobele, ridderlijke jager. Maar omdat hij een gasmasker op heeft en zichzelf in de grond graaft, heeft hij zichzelf zijn graf gegraven. >> lees meer