Het einde

- Yg. 1933, nr. 11 -

Wanneer deze regels ter perse gaan, volgt de "nationale revolutie" Verkiezingsresultaat van de 5. maart op dezelfde manier afgedwongen als de opstand 1918 na de militaire nederlaag. Op dat moment stak geen hand in Duitsland op om het rijk te verdedigen. Ook deze keer ging het op dezelfde manier. De dragers van de Republiek Weimar hebben erkend dat dit tijdperk voorbij is.

Het is nog geen tijd doodsbrieven om te schrijven. In stille tijden zal een eerlijker oordeel worden uitgesproken over de 14-jaren die zijn verstreken, omdat dit mogelijk was in de hitte van de verkiezingscampagne, die werd veroordeeld door de nationale zijde, die aan de linkerkant bijna huilt als een verloren paradijs.

Uit een objectief onderzoek van de balans tussen beide tijdperken blijkt duidelijk dat de actief Ondanks de vierjarige crisis is de republiek Weimar veel groter en van een hogere kwaliteit dan die van het rijk, hoewel de republiek met de onderdrukkende Passieven van het rijk was vooraf geladen.

In die tijd waren er geen voedsel of grondstoffen in het land. Een vervallen productieapparaat moest worden teruggezet naar de normale grondstofproductie. Het verkeer werd maandenlang zwaar belast door de demobilisatie en de levering van het beste spoorwegmateriaal verslechterde de toestand nog. Van de andere gevolgen van oorlog wordt alleen de onzekerheid over de voorwaarden van vrede genoemd.

Dit alles is weggelaten aan de passiefzijde van de openingsbalans van het "Derde Rijk". [...]

De vergelijking tussen de ineenstorting van het Duitse rijk en die van de Weimarrepubliek zal veel parallellen laten zien met toekomstige geschiedschrijving. Maar er is ook een fundamenteel verschil tussen de opkomst en heerschappij van de Weimar-staat en het begin van het "Derde Rijk".

De sociaal-democraten accepteerden de militaire nederlaag van 1918 als een nationaal ongeluk en namen slechts met tegenzin die stappen in de richting van de politieke bekering en het behoud van het Reich, die later werden beschuldigd van een misdaad in november. Met het oog op het nationale ongeluk dat samen gedragen en overwonnen moet worden, zag ze af van elke maatregel tegen degenen die verantwoordelijk waren voor de ineenstorting. De sociaal-democratie handelde volgens het bijbelvers: "Oordeel niet dat u niet geoordeeld zult worden."

De nationale revolutie verliep heel anders. Ze maakte het marxisme verantwoordelijk voor de crisis in Duitsland (gevolgen van de wereldwijde economische crisis!), Alsof de Duitse economie sinds 1918 werd geleid door partij- en vakbondsleiders, en niet door de Stinnes, Thyssen, Cuno, Vögler, Kirdorf, enz. Het feit dat de crisis in de pure marxistische VS eerder begon en ergere gevolgen had, bracht de "nationale" beschuldigers van het Duitse marxisme geen moment in verwarring. Ze handelden niet volgens een bijbelvers, maar volgens een eeuwenoud principe van de klassenstrijd: "Oordeel zodat je niet beoordeeld wordt!" [...]

De mensen willen een uitweg uit de crisis en moeten tegelijkertijd de indruk krijgen dat een beweging alle energie gebruikt voor de realisatie van hun programma.

De "marxisten" begrepen hun taak niet. Ze lieten zich vanaf het begin in de verdediging duwen en wisten niet hoe ze eventuele zwakheden van hun tegenstanders konden gebruiken voor hun succes.

Als ze zich verzetten tegen een programma van vier weken of vier maanden met duidelijke eisen aan het onzekere vierjarenprogramma, zou de regering zijn programma moeten formuleren. Hun toekomstige beleid zou in contrast staan ​​met het socialistische programma van de socialistische oppositie.

De eisen van een dergelijk programma zijn letterlijk in vraag. Ten eerste, trendsettende vraag: uitroeiing van armoede door volledige toepassing van alle technische vooruitgang, opheffing van alle kapitalistische remmingen van een geplande vraageconomie, onmiddellijke toename van de koopkracht voor het herstel van het gehele productieapparaat.

Maar de socialisten voelden zich zo onderdrukt door de oude verwijten en waren zich zo weinig bewust van de orde van de dag dat de tegenstanders de strijd volledig bepaalden. De vijand gebruikte beslist onbekende middelen; maar de geschiedenis laat zien dat een ambitieuze beweging maar een beetje kan worden gehinderd [...]

1933, 11 Fritz Sturm