Erich Schairer - ook een Roigel

Nadat het voormalige lid van de hogere staf, Dr. Erich Schairer, Heilbronn, herhaaldelijk het hele studentenlichaam op een slecht gekozen manier heeft beledigd en ook anderszins de belangen van de samenleving schaadt door zijn publieke opinie, stelt de actieve samenleving voor dat Dr. Schairer is uitgesloten van de oude voorraad.

Activitas 'motie van 26 april 1921 voor een erehof, die door de meerderheid van de seniorencommissie werd goedgekeurd.

De Tübingen koninklijk genootschap Roigel is een studentenvereniging opgericht in 1838 aan de Eberhard Karls Universiteit van Tübingen.

2021_07_25_Roigelblaetter_Manfred-Bosch-1