De rampzalige krachten die Duitsland tien jaar lang hebben verwoest, blijven rommelen. Het lijkt alsof de massa van dit volk niet het minst heeft geleerd van de bloedige en tragische leer van zijn verleden. Boven alles, niet de klasse die er ooit trots op was 'onderwijs en bezittingen' te vertegenwoordigen. Niet het minste besef is haar opgevallen dat niets anders de schuld is van het ongeluk van Duitsland dan de onbeperkte geweldscultus, het fanatisme van de machtspolitiek. >> lees meer