Over deze website

Met andere ogen Titel van de jaarkrant van de zondagkrant 1920-1929

“Krantenpapier is een vergankelijke stof. Het is over het algemeen een goede zaak, want wat in de krant staat, is niet bedoeld voor de eeuwigheid, maar voor het moment. [...] Maar een deel ervan is de moeite waard om wat langer op houtvrij papier te bewaren. "

Erich Schairer schrijft bij zijn eerste jaarboek van de Sonntags-Zeitung, gepubliceerd in Stuttgart in 1929, waarin hij onder de titel "Met andere ogen" terugkijkt op de eerste tien jaar van zijn weekblad, waarmee hij opgroeide tijdens de Weimarrepubliek.

Het journalistieke en journalistieke werk van Schairer en enkele artikelen van zijn tijdgenoten en epigonen bieden een verhelderende blik "met andere ogen" op de recente Duitse geschiedenis.

Ik begon en publiceerde deze website rond het jaar 2000. Al ongeveer twintig jaar zweeft het zonder enige verandering over de wereld. Momenteel, ter gelegenheid van het komende 100-jarig jubileumjaar van de oprichting van de "Sonntags-Zeitung", heb ik de inhoud uitgebreid en het typografische uiterlijk aangepast.

Een redactionele opmerking:

In de "Sonntags-Zeitung" waren verder geen foto's te zien naast de houtsnede-karikaturen van Hans Gerner. Om enkele van de hier gepresenteerde artikelen te illustreren, heb ik ook enkele postfoto's of foto's geselecteerd en toegevoegd. Deze foto's hebben niets te maken met de originele publicatie van de artikelen en zijn daar niet opgenomen.

Stuttgart, in maart 2019
Andreas Schairer