Waarom de advocaten voor roggeoliën moeten zijn

- Yg. 1928, nr. 9 -

Heeft een statisticus roggeprijzen en misdaadcijfers naast elkaar geschreven? en zie, de twee curven komen overeen! Als de roggeprijs stijgt, nemen de diefstallen toe; Als de roggeprijs daalt, nemen ze af.

Mijn neef is geslaagd voor zijn examen en studeert nu. Ik heb hem geadviseerd dit voorjaar de Duitse nationaliteit te kiezen (wat hij toch zal doen). Voor de Duitse onderdanen, de partij van roggeproducerende landeigenaren, is de enige partij die echt kan worden gecrediteerd voor het verhogen van de prijs van rogge met tarieven.

De advocaten hebben bij wijze van spreken een professionele interesse in hoge roggeprijzen. Waar zouden ze heen gaan als er niets werd gestolen, omdat het brood niets meer kost?

Begrijpt u nu waarom onze advocaten, ongetwijfeld een onbewust regerend maar correct instinct volgen, meestal Duits onderdaan zijn?

1928, 9 Kazenwadel