autorzy

Interaktywny katalog autorów, których wkład można znaleźć na tej stronie. Są to nie tylko autorzy Sonntags-Zeitung, ale także autorzy, którzy napisali artykuły na temat Ericha Schairera, jego Sonntags-Zeitung i jego kontekstu historycznego (Kaiserreich, wojna światowa, rewolucja, Republika Weimarska, zajęcie faszyzmu itp.) mieć.

Rozmiar czcionki koreluje z liczbą artykułów. Kliknięcie nazwy powoduje wyświetlenie odpowiednich artykułów.

(Tak, to prawda, nie ma autorówinnen znaleźć pod ...)