Miał bliskie relacje z redaktorem naczelnym lewicowej „gazety niedzielnej” Erichiem Schairerem (który po wojnie został redaktorem naczelnym „Stuttgarter Zeitung”). W różnych gazetach i magazynach występował przeciwko niemieckiej winie wojennej, której zaprzeczyła reszta prasy. Gumbel nie zawracał sobie głowy pseudonimem Emel. >> czytaj więcej

Interaktywny katalog autorów, których wkład można znaleźć na tej stronie. Nie chodzi tylko o to >> czytaj więcej

Will Schaber, Heilbronner z urodzenia, był wolontariuszem redakcji w „Sonntags-Zeitung” Ericha Schairera. Później został redaktorem w Heilbronn „Neckar-Echo”, >> czytaj więcej

Fiedler studiował na 1913 w teologii lipskiej i był pierwszym wikariuszem parafialnym w Planitz w Saksonii. Stał się 1918 >> czytaj więcej