Rewolucje w Niemczech

Termin „rewolucja niemiecka” zwykle odnosi się do nieudanej rewolucji burżuazyjnej 1848 / 49, co wskazuje na to, kto pisze z nami historię, i że jest to przede wszystkim historia obywateli. Była także rewolucja robotników, przygotowana przez niemiecką socjaldemokrację, która w Imperium była wciąż rewolucyjną partią, która była zakazana przez wiele lat. Sebastian Haffner pisze w swojej książce o 1918 / 19 rewolucji SPD jako mordercy, który zabija swoje pracowicie wychowane dziecko, własną bazę. Róża Luksemburg, Karl Liebknecht i wiele tysięcy osób zmarło bez doprowadzenia swoich morderców do wymiaru sprawiedliwości. W tym czasie SPD straciło jeszcze więcej wyborców niż zgodnie z prawem Hartza IV.

Tak więc w latach następujących po 1918 / 19 nastąpił podział w niemieckim ruchu robotniczym, bez którego Hitler i NSDAP prawdopodobnie nigdy nie doszliby do władzy. Rozłam ten nie został przezwyciężony do dziś, tak głębokie jest żądło po obu stronach.

Michał Zachcial

Strona internetowa https://www.deutsche-revolution.de/ chce prześledzić historię rewolucji w Niemczech na podstawie tekstów źródłowych, piosenek, ulotek, miejsc, biografii.