Oczywiście pieniądze. I po co? Aby to wyjaśnić, nie można tego zrobić bez małej historycznej dygresji. Napoleon odebrałem jego suwerenność wielu książętom niemieckim. W tym roku w roku 1815 zrekompensowała królowi Prus, udzielając im swego rodzaju pół-suwerenności, „suwerenności szlachty”. >> czytaj więcej

Dzisiaj do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: trujący gaz, dynamit do pocisków wybuchowych oraz olej do działania silników statków i samolotów. W Niemczech te trzy sposoby prowadzenia wojny są produkowane w fabrykach i laboratoriach Chemietrustes, I.-G. Przemysł lakierniczy A.-G. >> czytaj więcej