Kiedy te linie idą do prasy, „rewolucja narodowa” podąża za wynikiem wyborów 5. Marzec podobnie egzekwowany jak bunt 1918 po klęsce wojskowej. W tym czasie żadna ręka w Niemczech nie podniosła się w obronie Imperium. Tym razem poszło tak samo. Nosiciele Republiki Weimarskiej uznali, że ta epoka się skończyła. >> czytaj więcej