„Nasze beznadziejnie i bezwstydnie okłamywano i oszukiwano w naszych gazetach.” Taki był werdykt bardzo spokojnych i troskliwych ludzi w najbardziej konserwatywnych kręgach, gdy mieli okazję spojrzeć na szkodę swojej dobrej wiary - 1918 jesienią. >> czytaj więcej