Negocjacje Reichstagu

Raporty stenograficzne dotyczące negocjacji Konfederacji Północnoniemieckiej, Parlamentu Celnego i Reichstagu są dostępne w formie drukowanej nieprzerwanie od 1867 do 1942 w tomach 527. Stanowią one jedno z najważniejszych źródeł najnowszej niemieckiej historii, do którego dostęp był jednak trudny ze względu na nieregularne i rozproszone rejestry, a ponadto był całkowicie nieobecny w żadnej bibliotece.

Od 1997 roku DFG wspiera digitalizację raportów stenograficznych w ramach programu „Retrospektywna digitalizacja zasobów bibliotecznych”. W drugim okresie zatwierdzania 1918 tomów (1942 148 stron) zostało zdigitalizowanych z okresu od 122.580 do XNUMX roku i udostępnionych w Internecie. Po raz pierwszy Bayerische Staatsbibliothek oferuje pełną edycję raportów Reichstagu (wraz ze wszystkimi załącznikami).

W celu poprawy możliwości oceny źródła w porównaniu do wersji drukowanej rejestry faktów i mowy zostały zapisane w pełnym tekście. Ponadto utworzono bazę danych członków Reichstagu na podstawie zdigitalizowanych podręczników biograficznych, które są zapisane w pełnym tekście, co zapewnia dalszy dostęp do materiałów źródłowych.

Cyfrowe protokoły można znaleźć tutaj:

https://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=kurzauswahl&l=de&adr=www.reichstagsprotokolle.de/index.html