Jak to jest

- Yg. 1927, nr 7 -

Jeśli kupon nożyczki leży w Nowym Testamencie?
Jeśli poeci ojczyzny żyją na bezdomności?
Kiedy impotencja wzrasta do sędziego moralnego?
Jeśli masz słońce w sercu i nie ma światła w pokoju?
Kiedy starsi nauczyciele idą przez życie bez przewodnika?
Jeśli republika ma takiego ministra Reichswehry?
Jeśli obligacja wojenna została kupiona jako papier bezpieczny dla jamy ustnej?
Kiedy Ceny pokojowe Stresemänner dostać?


1927, 7 Hermann Mauthe