Her zaman söyledim (ama kimse yaşlı bir adamı dinler mi?). Ve şimdi zamanı geldi: Almanya bir uyanma durumunda. Deneyim belirtilmeyecek! >> devamı