Hitler. Burada her şeyden önce kendi özel istekleri için memnuniyet bulmaya inanırlar. Rakamlar açısından, Hugenberg, Seldtes ve hatta Papen'in ekleri Duce'nin Kahverengi Ordusu için ne ifade ediyor? En büyük bloğun çekiciliği bir kez daha kendini kanıtlayacak. Kim var, verildi. >> devamı