Milliyetçi ideolojiye göre, halkın “evi”, vatansever derneklerin üyelerinin boğuşmasına izin verilen basmakalıp sözlerden oluşur. Katılmayan herkes köksüz kitlelere aittir ve esasen Alman değildir. >> devamı